Chopin's Music & Stories by Kayo

Kup płytę

„Polska – miłość i żal”

Album rozpoczynający oficjalnie  serię muzyczną  „Chopin’s music & stories by Kayo ” poświęconą w całości  muzyce  Fryderyka Chopina w interpretacji Kayo Nishimizu. Zawiera przekrój twórczości kompozytorskiej począwszy od zwiewnych artystycznie Mazurków odzwierciedlających dzieciństwo i młodość po kompozycje wyrażające miłość i tęsknotę za Ojczyzną, którą  artysta oglądać mógł jedynie  oczami wyobraźni.

Fryderyk Chopin
3 Mazurki op.68
   nr 1 C dur
   nr 2 a moll
   nr 3 F dur
Scherzo h moll op.20
Etiuda “Rewolucyjna” c moll op. 10 nr 12
Walc a moll op. 34 nr 2
Ballada g moll op. 23
Polonez f moll op. 44
Mazurek f moll op. 68 nr 4

 

1 marca 1810 roku, w Żelazowej Woli przyszedł na świat Fryderyk Chopin. Wychowywał się i kształcił w Warszawie, a Polska w tym czasie przeżywała utratę niepodległości. Polacy żyli w niewoli przepełnieni pragnieniem odzyskania swobodnej Ojczyzny.

Album otwierają 3 Mazurki op.68, które skomponował jeszcze przed wyjazdem z kraju. Chopin, jako mały, chorowity Frycek, jeździł na wieś podreperować zdrowie. Muzyka polskiej wsi tak zachwycała młodego Chopina, że odnosił się artystycznie do barw i rytmiki zasłyszanych polskich tańców ludowych. W ten sposób powstały Mazurki, które stanowią ponad jedną czwartą jego wszystkich dzieł. Te trzy właśnie, opisują jakże różnorodny i malowniczy polski krajobraz.

Po ukończeniu nauki dwudziestoletni Fryderyk opuścił Ojczyznę. Pełen nadziei, z wielkimi ambicjami udał się do Wiednia, gdzie wkrótce dotarła do niego wieść o wybuchu Powstania Listopadowego. Święta Bożego Narodzenia, modlitwa w Katedrze św. Stefana to czas nierozerwalnie związany z myślami o Rodzinie, pozostawionymi w kraju przyjaciółmi i nieodłączna tęsknota przepełniona żalem za wszystkimi i wszystkim, co w Ojczyźnie pozostawił. Takiej właśnie muzyki doświadczamy w Scherzu h-moll op.20. Pojawiający się w części środkowej temat kolędy "Lulajże Jezuniu" nawiązuje do bliskich sercu kompozytora polskich tradycji rodzinnych. Następnie w Etiudzie "Rewolucyjnej" wybrzmi rozpacz z braku możliwości bezpośredniego przyłączenia się Chopina do walki, którą bliscy prowadzili w kraju.

Wydarzenia w Ojczyźnie i wielka tęsknota za krajem pozostawiły głęboki ślad na całej, późniejszej twórczości Chopina.

Wiedeń, inny od czasu pierwszego, wakacyjnego pobytu i debiutanckich występów dziewiętnastoletniego artysty, zmienił swoje oblicze. Srogie spojrzenia Austriaków na wieść o wybuchu Powstania Listopadowego przysparzały Chopinowi - patriocie wielkiego cierpienia. Walc a-moll op.34 nr 2 jest inny od wcześniejszych tego typu kompozycji. Zamiast dźwięków płynących z wiedeńskich salonów wyczuwamy wyraźną zmianę nastroju.

Ballada g-moll op.23 prawdopodobnie powstała w smutnym okresie pobytu w Wiedniu. Kompozycja zwiastuje nową formę wyrazu artystycznego i być może nawiązuje do Ballad  Adama Mickiewicza. W Polonezie fis-moll op.44 odnajdziemy obrazy malowane dźwiękami , a w nich elementy polskiego pejzażu oraz sceny inspirowane wyobrażeniami o Powstaniu. Przedstawiając utwór Fryderyk napisał: "Jest to rodzaj fantazji w formie Poloneza".

Marzeniom o powrocie do Polski nie dane było spełnić się - Chopin umarł 17 października 1849 roku w Paryżu. Ostatnie zapisane nuty to Mazurek f-moll op.68 nr 4. Brzmi jak pożegnalny "wiersz" pełen miłości do Ojczyzny i żalu wszechobecnego w muzyce wielkiego kompozytora.


Sierpień 2012
Kayo Nishimizu

 

Listy Chopina

Jeszcze jako dziecko Frycek chętnie pisywał listy. Do dziś możemy oglądać laurkę przygotowaną na okoliczność imienin ojca, opisaną jako najstarszy jego list. Charakter pisma, styl i ilustracja nie wskazują jednoznacznie tak młodego autora, bo właśnie sześcioletni Chopin jest jego twórcą. Wielki talent muzyczny łączył się w osobie Fryderyka z innymi uzdolnieniami artystycznymi.Podczas pobytów na wsi, chorowity Fryderyk wysyłał do rodziców listy. Na regularną korespondencję do Warszawy wybrał formułę gazety, której nadał tytuł „Kurier Szafarski”. Gazeta małego Chopina była parodią „Kuriera Warszawskiego”. Z dziennikarskim zacięciem pisał w niej dowcipnym językiem o życiu na wsi, zwierzętach i ważnych z jego punktu widzenia wydarzeniach.Wyjazd dwudziestoletniego Fryderyka z kraju skłaniał go do tworzenia mnóstwa korespondencji. Dziś możemy przeczytać około siedmiuset listów. Poznajemy z nich prawdziwego i żywego człowieka, jakże innego, od Chopina, który z tych samych myśli tworzył wyrafinowaną i idealną muzykę.

Chciałabym przypomnieć fragmenty listów, w których słychać żal obecny przy Chopinie podczas tworzenia muzyki, która jest na tej płycie.Po ośmiomiesięcznym, nieudanym pobycie w Wiedniu Chopin wyjechał do Paryża, który roztaczał przed nim nowe nadzieje. Po drodze wstąpił do Stuttgartu, gdzie pod wpływem ciosu jakiego doznał na wieść o upadku Powstania Listopadowego i zajęciu przez Rosjan Warszawy napisał tzw. „dziennik stuttgarcki”, którego fragmenty przytaczam .

 

Podziękowania


Dziękuję sponsorom
Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.
- M&M Consulting 

Ta płyta i strona powstały dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu wielu życzliwych przyjaciół!


DZIĘKUJĘ:
-Kasi i Jarkowi Michniewskim za wszelkie wsparcie. Kasiu, dedykuję Ci Mazurka F-dur op.68 nr 3, a Jarkowi Scherzo h-moll :)
-Anicie Tarasiewicz za spojrzenie na to, co napisałam po polsku
-Kubie Wysockiemu za tłumaczenie i konsultację tekstów angielskich
-Shinichi Miyahara za konsultację tekstów japońskich
-Momoko Nakayama, Jillian DiGiacomo i Oskarowi Gowinowi za tłumaczenie tekstu angielskiego
-Maćkowi Hładkiemu za piękne zdjęcia
-Łukaszowi Olejarczykowi za opanowanie i spokojne podejście
-Marcinowi Piechowskiemu za fantastyczną barwę dźwięków
-Piotrowi Bałdydze za oryginalny projekt
-Wojtkowi Jakubowskiemu za solidną pracę nad moją stroną
-Moim przyjaciołom japońskim za to, że czekają i wspierają
-Mojemu kochanemu Mężowi i Dzieciom za cierpliwość i wyrozumiałość

...i dziękuję także Tym, których nie wymieniłam.

 

 
Start Kayo Chopin's Music & Stories by Kayo Galeria Kontakt